บริการปรึกษาทางกฎหมายทุกคดี

ที่ปรึกษากฏหมาย

บริการทางกฎหมาย (LOW Service)

เรามีทีมทนายความที่มีประวัติการศึกษาหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปเพื่อให้คำปรึกษากับลูกความในคดีประเภทต่างๆ ทีมเราเชี่ยวชาญในด้าน กฎหมายครอบครัว

กฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาสัญญาก่อนการสมรสของต่างประเทศ และการหย่า การฟ้องร้องในต่างประเทศ การถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และคดีอื่นๆ

บริการทางกฎหมาย

  • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
  • รับปรึกษากฎหมาย
  • คดีแพ่ง – คดีอาญา – คดีแรงงาน
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญา
  • คดีล้มละลาย
  • คดีปกครอง
  • คดีมรดก
  • ตัวแทนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์
  • จัดทำนิติกรรมสัญญา พินัยกรรม ร่างข้อบังคับการทำงานของบริษัท
  • สืบทรัยพ์ บังคับคดีตามคำพิพากษา